Begeleiding bij werk

Begeleiding na kanker

 

 

 

 

     

 

      

Visie

Als mens en coach geloof ik in de uitgangspunten van de positieve psychologie: je bouwt in onze gesprekken aan sterktes en weerbaarheid, je richt je op het begrijpen en vergroten van je eigen welbevinden en gezond functioneren. We werken oplossingsgericht, waarbij ik je stimuleer tot denken wat er wél is en doen wat wél werkt, met focus op je kwaliteiten en met realistische doelen. Met als resultaat: je ervaart perspectief, krijgt vertrouwen en pakt invloed waar dat kan.

Als coach werk ik systeemgericht. In plaats van in oorzaak-en-gevolg (lineair) denken, ben ik nieuwsgierig naar hoe mensen elkaar wederzijds beïnvloeden (circulariteit). Een dominante leidinggevende beïnvloedt bijvoorbeeld een passief team, maar ook andersom. ‘Schuldig of onschuldig’, goed en fout is niet interessant, het gaat erom wat de betrokkenen doen waardoor ze het probleem in stand houden en zichzelf klem zetten.

Gelijkheid, veiligheid en vertrouwen zijn belangrijke waarden voor mij. Alles wat we bespreken, blijft vertrouwelijk.

Missie

Mensen in beweging brengen als ze vastlopen, hen in hun kracht zetten en weerbaar maken waardoor er weer een (glim)lach verschijnt, dat is mijn missie. Ik help je terug te gaan naar de kern, waarbij je je eigen verlangens en doelen serieus neemt. 

Aanpak

Nadat je een afspraak hebt gemaakt, houden we een intakegesprek. Hierin maken we kennis met elkaar, kijken we of het klikt, vertel je me waar je tegenaan loopt, wat je met coaching wilt bereiken en wat je van mij verwacht. Aan het einde van het gesprek bepalen we of we doorgaan.

Onze gesprekken vinden plaats op basis van gelijkheid, veiligheid en vertrouwen. Ik begeleid je in het behalen van je doelen op een persoonlijke, nuchtere, concrete en resultaatgerichte wijze. Ik werk oplossingsgericht vanuit jouw perspectief en context. Ik luister aandachtig en stel open, ‘helpende’ vragen: deze zetten je aan tot denken, helpen je de situatie in een ander perspectief te zien en vergroten je zelfinzicht en bewustwording. Ze zetten je aan om iets anders te denken, voelen en doen, waardoor je nieuwe energie krijgt. Na elk gesprek evalueren we het resultaat, bepalen we wat je gaat doen en kijken we hoe ver je bent in het behalen van je einddoel.