Begeleiding bij werk

Begeleiding na kanker

 

 

 

 

     

 

      

‘Gedoe in de groep!’

Vaak is dit aanleiding om mij te benaderen voor begeleiding. Bij teamcoaching leert het hele team, inclusief de leidinggevende, en werken jullie in relatief korte tijd aan aanzienlijke verbetering in de samenwerking.

Systeem doorbreken

Als teamcoach laat ik jullie kijken naar wat er gebeurt binnen het 'systeem', jullie team. We laten het oorzaak-en-gevolg denken achterwege (lineair denken), maar ontdekken hoe jullie elkaar beïnvloeden (circulariteit). Een dominante leidinggevende beïnvloedt bijvoorbeeld een passief team, maar ook andersom. ‘Schuldig of onschuldig’ is niet interessant. Wél wat jullie doen waardoor de (ongewenste) situatie blijft bestaan.

Aanpak

Na een intake (afhankelijk van de situatie met elk teamlid of met het gehele team) formuleren jullie het doel en wat jullie willen leren. In de sessies die volgen krijgen jullie inzicht in de onderlinge communicatie. Onder mijn begeleiding wisselen jullie perspectieven uit en worden jullie je bewust van de valkuilen. Ik laat jullie nadenken over verandering van je eigen gedrag, zodat het functioneren van het team verbetert. Met dit nieuwe gedrag gaan jullie na de sessie aan de slag. Gezamenlijk reflecteren we daarop in de volgende sessie en zo werken we in relatief korte tijd aan aanzienlijke verbetering in de samenwerking.